Fakta om borettslaget

Manglerud borettslag ligger i Østensjø bydel i Oslo og

består av 225 andelsleiligheter.

Adressene som inngår i boligselskapet er:

  • Svartdalsvn 46-54

  • Manglerudvn 2-16 1-15

  • Steinborgvn 30-44

Første innflytting i borettslaget var i 1947.