El-bil lading

Borettslaget har fire plasser avsatt til el-bil lading (dette i tillegg til ladepunktene i garasjene, se mer om dette under punktet garasjer).

Parkeringsplassene befinner seg bak vaktmestergarasjene med innkjørsel fra Manglerudveien, vis a vis den store parkeringsplassen ved Manglerudveien 1.

Til info kan man stå parkert inntil 16 timer ved synlig/betalt lading (kun rene El-biler og ikke hybrid) det koster kr 8 pr time å lade. Mao er det ikke nok og bare la ladekabelen være tilkoblet. Husk at gyldig parkeringskort fra borettslaget må ligge synlig i vinduet.

For å lade trenger man en nøkkel som man kan få ved henvendelse til styreleder.

Om parkeringsplassene brukes av andre enn el-biler, vil det kunne medføre parkeringsbot.