Venteliste for parkeringsplasser og garasjer (med ladepunkt for el-bil).

Her følger litt praktisk informasjon.

Parkeringsplasser

Faste parkeringsplasser finnes ved Manglerudveien 1 - Svartdalsveien 54 - ved siden av vaktmestergarasjen og ved Steinborgveien 42-44.

Månedsleien er kr. 250,- og vil bli innkrevd over husleien. 

Garasjer

Borettslaget har 61 garasjer, alle med ladepunkter for el-biler.

49 av disse finner du ved siden av barnehagen, med innkjøring fra  Magnefaret. Depositum på disse er kr. 50 000,- og mnd. leien er kr. 350,-.

12 garasjer befinner seg foran Steinborgveien 42-44. Depositum på disse er kr. 65 000,- og mnd. leien er kr. 350,-.

Ekstrakostnad pr. mnd. for tilgang til ladepunktet, er kr. 200,- pr. mnd.

Ved kontraktinngåelse av parkeringsplasser og garasjeleie påløper det et engangsgebyr på kr. 700,-.

Månedsleien vil bli innkrevd over husleien.  

 

Status ventelister:

Garasjer -  ingen ledige.

Parkeringsplasser - ingen ledige.

- ta kontakt med styret dersom du vil stå på venteliste, se mailadresse nederst på siden.