Brukerveiledning til poskassene

Hvordan skifte batteri, programmere brikke, laste ned app til å åpne postkassen m.m.

Minner om at postkassene er Borettslagets eiendom, og derfor er det ikke lov til å skrive på selve postkassen eller skiltene. Blir dette gjort, vil du få valget mellom å fjerne teksten selv, eller å få faktura fra vaktmesteren for arbeidet.

Skal navnet på postkassen endres, kontaktes styret som bestiller riktig skilt.


Ønsker du reklame i poskassen din? De nye postkassene kommer alle med skiltet «Nei takk til all uadressert reklame» montert nederst til høyre på poskassene.Dersom du ønsker reklame er det bare å løsne på de to skruene på baksiden av døren slik at den lille platen løsner, og deretter snu skiltet som ligger der. Skru deretter på plass metallplaten, nå med tekstplaten snudd. Trenger du hjelp til dette er det bare å kontakte styret.

Mvh Styret

Før du tar postkassen i bruk, vil vi gjerne be deg lese brukerveiledningen fra leverandøren:
Leveransen inneholder:
- En postkasse med elektroniske lås
- 4 stk AA batterier pr lås
- 3 stk nøkkelbrikker pr lås (1 stk rød og 2 stk blå)


Den røde brikken er en Master, og skal oppbevares på forsvarlig sted. Denne benyttes til å programmere flere brikker, nøkkelkort og andre enheter.
De 2 blå brikkene skal benyttes i det daglige. Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles i vår nettbutikk på www.postkasse.no. De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til postkassen. (NB-dersom du bruker den røde brikken til å åpne låsen, tømmes batteriet mye raskere enn om du bruker de blå, dette fordi den røde setter i gang programmeringsprosessen hver gang den brukes)


Dersom noe skulle oppstå, er det nødvendig at du kjenner til disse enkle driftsrutinene:


Åpning av døren:
Hold blå brikke foran hvitt symbol i det svarte plastfeltet. Det er viktig at du holder brikken i ro slik at den kan avleses. Vær obs på at det kan ta inntil 4 sekunder før låsen åpner.
Lukking av postkassen:
Ca 2 sekunder etter at dør er låst opp, vil det komme en summelyd fra låsen. Denne lyden kommer fra en motor som tilbakestiller låsen og gjør at døren nå kan lukkes. Skyv lokket/døren tilbake til lukket posisjon. Døren går automatisk i lås med smekklåsfunksjon. Ingen brikker skal benyttes for å lukke lokket.

(I videoen (fra ca. 3:10) vises det bl.a. hvordan slette brikker som er mistet, og hvordan skifte batteriene dersom du ikke rekker å bytte før de er helt tomme).

Skifte av batterier:
Normal batterilevetid er ca 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefaler vi batteriskift en gang hvert år.
Når batteriene nærmer seg tomme vil låsen begynne å gi et regelmessig pip som forteller at det er på tide å bytte batterier. Dersom kassen er helt tom for strøm, kan man benytte et 9V batteri (= firkantet i formen) for å gi låsen tilstrekkelig med strøm. I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes mot. Deretter avleses rød Masternøkkel for å åpne kassen. Skift så batterier i
henhold til beskrivelse under.


Prosedyre for batteriskift:

  • 1. Skru ut skruen i batteridekselet og ta ut de brukte batteriene. Vent minst 20 sekunder, dette er viktig for at låsen skal få starte opp software på nytt.

  • 2. Sett inn nye batterier slik det er anvist i bunn av batteriholder. Lukk batterideksel og monter skruen som holder dette på plass. Det er viktig at denne skruen trekkes ordentlig til slik at dekselet opprettholder press mot batteriene og holder dem på plass. Manglende tiltrekking av skrue kan medføre at batterier faller ut av posisjon med det resultat at låsen slutter å fungere.

  • 3. Sjekk at låsen fungerer slik den skal før døren blir lukket. Dersom den ikke fungerer, se nederst i brukerveiledning for løsningsforslag på de mest vanlige feilene.

Programmere flere nøkkelbrikker:
Avles Masterbrikke 1 gang ved å holde den foran vinduet inntil låsen har gitt lydsignal og åpner seg. Låsen er nå i læremodus. Ta frem brikken som skal legges til, og hold den inntil vinduet. Låsen vil gi fra seg 1 lydsignal og låsen lukker seg. Nøkkelbrikken er nå lagt til som
gyldig brukerbrikke. Gjenta prosessen for hver brikke som ønskes lagt til. Totalt kan det være registrert 20 nøkkelbrikker i låsen.

Programmere smarttelefon som nøkkelbrikke:
Trinn 1:
• Last ned app’en Idbox IQ fra Play butikk eller Appstore (søk etter Idbox IQ), installer appen og åpne den på telefonen. Noen telefoner har Bluetooth deaktivert som standard, og vil be deg om å aktivere for å kunne fortsette. Det er nødendig at bluetoth er aktivert for å kunne benytte appen.
• Registrer deg som bruker i appen og logg deg inn
Trinn 2:
• Trykk på tannhjulet og i neste bilde Add device. Velg IDBOXfor å komme til neste side. Trykk tannhjul for å gå videre.Trykk Add device, og velg IDBOX.
• I det neste bildet, angi navn og adresse Listen med numre er ID-numre på låser som er i nærheten. Hold telefonen tett inntil leservinduet på postkassen slik at ID-nummeret til riktig lås vises med fet skrift.
• Trykk på ID-nummeret i fet skrift slik at det vises en grønn hake. Avles rød Masterbrikke og trykk lagre i appen. Telefonen er nå lagt til som nøkkel. Det er kun mulig å legge inn en telefon pr postkasse.
DAGLIG BRUK MED APP:
For å låse opp postkassen:
• Start app
• Trykk på tannhjulet oppe i venstre hjørne og gå til
oversikt over dine enheter
• Trykk på UNLOCK
Postkassen er nå åpen. For å låse postkassen igjen, vent 2 sekunder på at låsen skal gå til utgangsposisjon og press døren tilbake. Nøkkel skal ikke benyttes for å låse.


Soft resetting av lås – Sletting av alle brukerbrikker
Hold den røde Masterbrikken inntil leservinduet inntil låsen avgir 3 raske pip. Underveis vil låse summe flere ganger uten at det påvirker prosessen med å resette. Etter 3 raske pip er låsen resatt, og samtlige brikker må legges til på nytt ved å følge prosedyre I denne brukerveiledningen. Vent ca 10 sekunder før innlegging av nye brikker starter.


Hard Reset – sletting av masterbrikke og brukerbrikker
Åpne batterideksel, foruten batterier vil du da finne et kvadratisk hull som det kommer 2 ledninger ut fra. Du kan også se ned på kretskortet og der fins en rektangulær knapp. Trykk knappen inn 5 ganger og du får en kvitteringstone. Låsen er nå satt til fabrikkmodus, og første brikke som leses blir nå Master. Les valgfri brikke, denne blir nå ny masterbrikke og må
oppbevares på et trygt sted.


Informasjon vedr. batterier:
Dersom kassen er helt tom for strøm, kan man benytte et 9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne postkassen. I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes mot. Deretter benytter du en av nøklene for å åpne kassen på vanlig måte. Skift så batterier.


VANLIGE SPØRSMÅL FRA VÅRE KUNDER:
 

Spørsmål 1:
Kassen reagerer ikke uansett hva jeg gjør. Hva kan jeg gjøre?
Svar:
1. Forsøk å lese original brikke som ble levert sammen med postkassen, ved å holde den helt i ro mot leservinduets hvite symbol. Om postkassen nå åpner seg så vil det være fordelaktig å bytte batterier. Leserens styrke avgjøres i stor grad av batterispenningen.
NB! Vent ca 20 sekunder etter at gamle batterier er tatt ut før nye batterier settes inn. Dersom kassen fortsatt ikke reagerer, gå til neste trinn.
2. Hold et 9V batteri mot punktene merket med rød pil, og avles samtidig en nøkkel. Det er viktig å ha et visst press mellom batteriet og de 2 kontaktflatene. Låsen skal da få nok strøm til å åpne. Når kassen er åpen, bytt batterier. Husk at det er viktig å vente 20 sekunder etter at gamle batterier er tatt ut, før nye settes inn. Dersom kassen fortsatt ikke reagerer, gå til neste trinn.
3. Kontakt leverandør
e-post: post@stansefabrikken.no - Tlf: 45865935
Spørsmål 2:
Jeg har akkurat byttet batterier, men nå varsler postkassen at det er lite strøm igjen?
Svar:
1. Ta ut de nye batteriene og vent 1 minutt. Sett batteriene tilbake på plass. Kassen skal nå fungere som normalt. Dersom dette ikke løste problemet, gå til neste trinn.
2. Ta ut de nye batteriene. I batterirommet er det eut kvadratisk hull der kablene kommer ut og kretskortet er synlig. På kretskortet er det en liten rektangulær resetknapp. Mens batterien er ute, press ned knappen 1 gang med en skrutrekker eller lignende. Kassen skal nå fungere som normalt. Dersom dette ikke løste problemet, gå til neste trinn.
3. Kontakt leverandør:
e-post: post@stansefabrikken.no - Tlf: 45865935
Spørsmål 3:
Jeg har lagt inn en ny brikke men når jeg prøver å låse opp kassen med den nye brikken så kommer det bare 4 pip og ingenting skjer. Hva må jeg gjøre?
Svar:
1. Noe har gått galt under programmering av brikken. Låsen forteller med 4 pip at brikken er ukjent, og vil derfor ikke åpne. Legg til brikken på nytt ved å følge prosedyre i denne brukerveiledningen. Husk at det kun kan legges inn 20 stk brikker til hver lås. Dersom dette ikke løste problemet, gå til neste trinn.
2. Ta ut batteriene og vent 1 minutt. Sett batteriene tilbake på plass. Legg til brikken på nytt ved å følge prosedyre i denne brukerveiledningen. Dersom dette ikke løste problemet, gå til neste trinn.
3. Hold den den røde Masterbrikken inntil leservinduet inntil låsen avgir 3 raske pip. Låsen er nå resatt, og samtlige brikker må legges til på nytt ved å følge prosedyre I denne brukerveiledningen. Vent ca 10 sekunder før innlegging starter. Dersom dette ikke løste problemet, gå til neste trinn.
4. Kontakt leverandør:
e-post: post@stansefabrikken.no - Tlf: 45865935