Orden i oppgangene, ved kjellerboder og på loft.

Tenk brannsikkerhet - hjelp oss å holde rømningsveiene frie.

I henhold til brannforskrifter er trappeoppgangen definert som en branncelle og rømningsvei. Det medfører at ingenting skal oppbevares i trappeoppgangene.

Sykler, barnevogner etc. SKAL oppbevares ute eller i sykkelboden. 

På loft og i kjeller skal alt være innelåst i bodene. Ingenting skal oppbevares på fellesområdene. I sykkelbodene skal det ikke oppbevares møbler, el-artikler, bildekk, mopeder eller motorsykler etc. Se eget oppslag på sykkelboden. 

Ting som oppbevares uregelmentert i sykkelbodene, eller i fellesområdene på loft og i kjeller, blir kastet uten varsel.

Tenk sikkerhet, for deg og dine naboer!