Skade på varmekabler bad.

5-årsgarantien på baderommene gikk ut i april 2011.

Har varmekablene på baderommet gått i stykker, kan dette dekkes ved å benytte seg av borettslaget sin forsikring, mot selv å betale egenandelen på kr. 10.000,-

Ved misstanke om skade, kontakter du OBOS skadeforsikring som tar saken videre med forsikringsselskapet. Du vil etter dette bli kontaktet av en takstmann som vil foreta en befaring.