Framdriftsplaner

Vedlagt er en estimert fremdriftsplan som tar for seg vindusutskifting/piperehab, fasader og utenomhus.

Utenomhus

Oppstart våren 2018 med estimert ferdigstilling sommeren 2020.

Blokkene

Arbeidet med rehabiliteringen av blokkene startet januar 2018, og vil pågå fram til mars 2020. Av ulike årsaker har tidligere framdriftsplaner blitt justert noe underveis pga ulike forhold som har dukket opp. Men sluttdato for rehabiliteringen er fremdeles den samme. Det er derfor vanskelig å være spesifik når det gjelder hver enkelt blokk, men tidligere utleverte planer (se under) og infoskriv gir en pekepinn på hva som gjøres, og i hvilken rekkefølge. Utover dette får hver blokk spesifikk informasjon om framdriften.

 

Informasjonsskriv fra Oslo Murmesterbedrift pr. 12.01.19

Oppdatert framdriftsplan utsendt 02.12.18

Framdriftsplan piper Manglerud pr.28.05.18

Oppdatert fremdriftsplan for piperehabiliteringen pr. 04.05.18 

Oppdatert framdriftsplan pr. 240418

Klikk her for å laste ned framdriftsplanen

Under arbeidet vil piper bli tatt ned, og det vil bli fyringsforbud. Når det gjelder arbeid på blokkene vil dette bety at tak fjernes, piper rives, fasade og verandarekkverk vil tas ned, balkong vil bli stengt. Stillaser vil bli satt opp rundt hele blokken og kan bli dekket til. Under dette arbeidet må man forvente mye aktivitet/støy fra kl 07.00 til 19.00. Etter avtale med Styret kan det også bli noe jobb i helgene.Styret vil nok en gang presisere at dette er et estimat og tidsrammen kan forskyves. 

 

Eks på hvordan man kan lese planen:

Fasade- og takarbeider Svartdalsveien 50 -54.  Det er estimert 102 arbeidsdager. Start 02.01-19 – ferdig 31.05.19