Oppsummering av mottatt vedlikeholdrapport fra OBOS

Styret har tidligere informert om nødvendige og kommende vedlikeholdsoppgaver. For å få avdekket hva som måtte gjøres og hvor raskt, ble Obos prosjekt engasjert for å ta en gjennomgang av alle blokker, samt uteområde.

Styret har nå mottatt vedlikeholds rapporten. Den avdekket dessverre store og nødvendige vedlikeholdsoppgaver som Styret forventet. Dette går på reparasjon av alle piper (piper kan være brannfarlige), legge om alle tak (vann inn på tak, dårlig underlagspapp mm), bytte samtlige fasader (vann / frostspreng i fasadene), bytte vinduer i leiligheter som ikke ble byttet sist. Bytte vinduer på loft og kjeller. Drenere rundt alle blokkene pga. fukt gjennomslag.
Dette arbeidet krever store innvesteringer og styret har fått en ESTIMAT på kr 150 millioner for å rette opp alle avvik. Dette går både på blokkene og uteområde. Dette betyr at husleien må forventes å øke fremover. Hvor stor vet vi ikke enda, men vi ser allerede nå behovet for en husleie økning fra juni 2017 på ca. 20%.
Vi minner om at alle styrer i borettslag har et krav om å holde boligmassen i forsvarlig stand og foreta nødvendige reparasjoner, samt sikre at boligmassen ikke faller i verdi pga. manglende vedlikehold.


Hva skjer videre nå?
I April/ Mai vil det bli sendt ut innkalling til en ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt i midten av Mai mnd. Denne innkallingen vil også kostnaden på vedlikeholdet, da OBOS fikk i oppgave å hente inn anbud, og hvordan dette vil påvirke husleien i årene fremover. Før den denne ekstraordinære generalforsamlingen, vil styret ha åpent styrerom for de som ønsker å snakke med oss ang innholdet i innkallingen.